retin eine Creme kanadische Apotheke €102.54

Jaké jsou tepelně izolační vlastnosti srubového domu KONTIO (srubu/roubenky)?

Jako finská firma máme dlouholeté zkušenosti se srubovými domy a jejich dobrou tepelnou pohodou i ve finských polárních oblastech kde často teplota v zimě klesá pod -35°C.

Tato tepelná pohoda je dána součtem dvou základních faktorů. Použitím dřeva z polární borovice a bezchybným sestavením trámové stěny. K čemu by bylo použití trámů s půlmetrovým průměrem, když jejich vzájemné napojení bude nedostatečné a propouštějící teplo?

Pomalu rostlá polární borovice ze severního Finska získává díky unikátním geologickým a klimatickým podmínkám velmi těsné letokruhy, je tzv. jemnoletá. To zaručuje jak kvalitní tepelně izolační vlastnosti tak zároveň i pevnost dřeva a díky tomu je polární borovice nejlepším materiálem pro srubové konstrukce.

V návaznosti na svůj vlastní výzkum a vývoj, společnost KONTIO vyvinula v roce 2011 jedinečný způsob utěsnění srubových spojů. Dvojité podélné těsnění ve spáře pero/drážka probíhá bez přerušení od jednoho konce trámu k druhému. V kombinaci s přesnými profily izolace rohového spoje vytváří nejlepší certifikovaný systém na trhu a tím dává záruku výjimečné vzduchotěsnosti srubových domů KONTIO.

Těsnost (tzv. Blower-Door Test) srubových konstrukcí KONTIO byla prověřena certifikovanou laboratoří VTT (Finsko), s výslednou hodnotou těsnosti N50 = 1,5 1/h, což je výborný výsledek! Pro srovnání, „tradiční“ srub, s mezitrámovou izolací z minerální vlny, dosáhne pouze úrovně 4,0 1/h.

Při porovnávání různých stavebních systémů je zároveň potřeba vzít do úvahy, že tepelné ztráty skrze stěny domu se pohybují pouze mezi 10-20% všech tepelných ztrát obálky domu. Proto je podstatné se zaměřit na kvalitní zateplení střechy a podlahy. Použití kvalitních oken (trojsklo) a dveří by již mělo být samozřejmostí.

Společnost KONTIO má několik desítek technických řešení obálky domu a výběr správného řešení pro každý dům/zákazníka probíhá vždy individuálně v návaznosti na umístění domu, charakter používání a preference zákazníka.

Vhodnou kombinací všech výše uvedených parametrů umí společnost KONTIO dimenzovat své srubové konstrukce až po hodnotu U=0,14 W/m2K.