lipitor und abgelöste Netzhaut €92.35

Ekologie

Srubové domy KONTIO jsou ekologické - dřevo je jedinečný obnovitelný stavební materiál

Dřevěný dům KONTIO – správná volba pro životní prostředí

Dřevo je jedinečný obnovitelný stavební materiál

Dřevo je jediný 100% obnovitelný stavební materiál, takže jeho použití namísto neobnovitelných materiálů na bázi fosilních paliv výrazně snižuje dopad na životní prostředí („uhlíkovou stopu“). Dřevo se skládá z vody a uhlíku. Během svého růstu na sebe dřevo naváže jednu tunu oxidu uhličitého (CO2) na jeden metr krychlový dřeva a současně do vzduchu uvolňuje kyslík.

V průběhu životního cyklu výrobku ze dřeva nebo dřevěného domu, je oxid uhličitý trvale v materiálu uložen. Dobře udržovaný srub může sloužit celá staletí, a na konci své životnosti, bude dřevo stále užitečný recyklovatelný materiál.

Využíváme pouze dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů

Lesní hospodářství je pro KONTIO důležité nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také proto, že Finové cítí odpovědnost za své přírodní zdroje. Stavba srubových domů KONTIO je postavena na udržitelném řízení lesního hospodářství. KONTIO nakupuje dřevo pouze z PEFC certifikovaných lesů, v souladu s COC (Chain of Custody) certifikáty, které potvrzují původ dřeva používaného pro stavbu domů KONTIO. Rada PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) je nezávislá, nezisková organizace, která stanovila kritéria založená na mezinárodně uznávaných požadavcích.

Roční přírůstek lesní plochy ve Finsku značně přesahuje množství vytěženého dřeva. Je velmi ekologické používat dřevo ke stavbě domů z mnoha důvodů, jedním z nich je zalesňování (výsadba), protože mladé stromky váží větší množství oxidu uhličitého než vzrostlý strom.

Správná volba pro energeticky úsporné bydlení

Z hlediska ochrany životního prostředí energeticky úsporné bydlení zahrnuje mnoho aspektů, počínaje výběrem správných stavebních materiálů. Různé stavební materiály různě zatěžují životní prostředí a rozdíly jsou velmi významné. Proto je rozumné volit takové stavební materiály, které nemají na životní prostředí negativní dopad jak během výroby, tak během jejich užívání. Právě takovou volbou jsou srubové domy KONTIO.

Dobře navržený a dobře postavený srubový dům KONTIO je pevný a těsný. Průmyslově přesně vyrobené trámy s přesnými rohovými spoji brání nekontrolovaným únikům tepla. Přírodní dřevo v kteroukoli roční dobu účinně vyrovnává vzdušnou vlhkost a klima uvnitř domu KONTIO. Protože dřevo umí „dýchat“, udržuje si srubový dům KONTIO trvale příjemné mikroklima, což má pozitivní dopad nejen na spotřebu energií, ale i na bezkonkurenčně příjemný pocit z bydlení.

Stavební materiál šetrný k životnímu prostředí

Zpracování dřeva vyžaduje pouze zlomek energie potřebné k výrobě jiných stavebních materiálů, jako je ocel, beton, plasty a hliník. KONTIO továrna se navíc nachází v blízkosti zdrojů surovin, uprostřed lesů, čímž se minimalizují náklady na přepravu materiálu.

KONTIO neustále zdokonaluje proces výroby, aby byl ve všech směrech co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Vedlejší produkty, jako je kůra, piliny a odpad jsou 100% recyklovány nebo použity pro výrobu bioenergie.

Jsme hrdým členem České rady pro šetrné budovy

Společnost Finutea s.r.o. (KONTIO Česká republika) je od roku 2023 členem České rady pro šetrné budovy. Jejím posláním je osvěta v oblasti výstavby kvalitních budov a směřování stavebnictví k podpoře principů udržitelnosti.

Rada (CZGBC) funguje od roku 2009 a všechny její aktivity se ubírají k naplnění tzv. „Vize Nula“, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.

Motivují trh ke změně způsobů, jakými lidé budovy a urbanistické celky navrhují, staví, udržují a provozují. Snaží se vytvářet zdravé, prosperující a environmentálně i společensky ohleduplné urbánní prostředí, které zlepšuje kvalitu života. Šetrné stavebnictví minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Máme společný zájem a proto jsme spojili své síly.

Budoucnost životního prostředí je v rukou nás všech

Popularita staveb ze dřeva neustále narůstá. Nastal čas, abychom pochopili význam používání obnovitelných materiálů. Zvýšením využití dřeva jako stavebního materiálu, můžeme ušetřit neobnovitelné přírodní zdroje pro budoucí generace, zejména tam, kde není k dispozici žádný alternativní materiál.

KONTIO má letité zkušenosti s výrobou a výstavbou dřevostaveb z masivu. Současně roční spotřeba dřeva ve Finsku je nižší než přírůstky severské borovice, máte tedy všechny důvody pro to, spojit stavbu svého vysněného domu právě se značkou KONTIO.

Nejekologičtější volba pro život a pro podporu trvale udržitelného rozvoje je srubový dům KONTIO! Kontaktujte nás!