retin a nachts anwenden €28.96

Roubenky

Roubenky KONTIO - prvotřídní kvalita od největšího světového výrobce. Kontaktujte nás!

Roubenky a jejich tradice

Roubenky a jejich tradice

Tradičně se  konstrukce roubených staveb nejčastěji vyskytovala v oblastech, kde byl dostatek stavebního materiálu, tedy jehličnatých lesů. Nejstarší roubenky se objevovali už v době železné a bronzové.  Ve Švýcarsku je tradice roubených staveb podstatně delší, první doložené stavby zde jsou z doby kamenné. Nejstarší roubenka, kterou můžeme nalézt ve Finsku, je kaple sv. Jindřicha, která byla postavená kolem roku 1400.

Už po první světové válce byly ve Finsku velice oblíbené domy, kde se používala konstrukce ze sloupků a její následné dřevěné opláštění. Na venkově byly roubené konstrukce velice oblíbené zhruba do roku 1940, víceméně se ale využívali pro rekreační účely. Používání roubených trámů pro celoroční bydlení se pomalu snižovalo,do téměř úplného vymizení.

Dnes se v severských zemích realizuje většina staveb z roubených trámů – konkrétně ve Finsku mluvíme o 70%! V České republice obliba roubených staveb neustále narůstá, pro lidí hledající cestu, jak žít v souladu s přírodou, jsou roubenky optimálním řešením. Vraťme se ale zpět k Finsku, kde je tradice těchto domů skutečně dlouhodobá. Začátkem 50.let minulého století se ve Finsku průmyslová výroba trámů podstatně rozšířila. Finové investovali značné finanční zdroje do vývoje a výzkumu roubených konstrukcí

Roubenky a moderní průmyslová výroba

Prudký rozvoj ve využívání prefabrikovaných roubených domů nastal v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.století. Finové hledali řešení problémů týkajících se sedání trámové konstrukce, těsnění, izolace a povrchové ochrany trámových stěn. Zajímavé je, že téměř 90% roubenek, které jsou dnes ve Finsku postaveny, jsou z prefabrikovaných, tj. průmyslově vyrobených trámů.  Důležitým aspektem, na který seveřané kladou velký důraz  je příznivý dopad výroby roubených domů na životní prostředí, negativní uhlíková stopa a zcela unikátní zdravé prostředí uvnitř domů z masivního dřeva. Dřevo má totiž přirozenou schopnost regulovat teplotu a vlhkost uvnitř domu. Základním materiálem pro stavbu roubenky KONTIO  jsou vysušené (18% vlhkosti), lepené trámy. Toto vysušení a lepení trámů zabraňuje následnému kroucení a praskání konstrukce,  což je hlavní výhoda moderní průmyslové prefabrikace. Roubenky rostou na staveništi velice rychle, uzavření hrubé stavby trvá přibližně 6-8 týdnů.

Finské průmyslově vyrobené sruby a roubenky přitahují pozornost i v zahraničí

V roce 2013 byly sruby a roubenky KONTIO exportovány do více než 60 zemí. Finská společnost KONTIOTUOTE Oy je vedoucím výrobcem prefabrikovaných srubových domů ve světě.