Požární odolnost

Dřevostavba z masivu Požární odolnost

Požární odolnost trámových konstrukcí byla pečlivě testována finským technickým výzkumným střediskem (VTT Technical Research Centre) dle technických norem DIN 4102 (Německo) a ISO 834 ( EC-standard ) s těmito výsledky:

R30 … trámy do tloušťky 135 mm
R60 … trámy tloušťky 180mm a 205 mm

V praxi to znamená, že trámy do tloušťky 135mm jsou ohodnoceny 30minutovou požární odolností resp. trámy 180mm a 205mm jsou ohodnoceny 60 minutovou požární odolností. Oba výsledky jsou plně v souladu s požadavky výše uvedených norem na Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí.