Když chata vypadá jako lesní sídlo

Článek IDNES 5_2014

V Česku je chataření velmi rozšířené a tradiční, jinde ve světě tato záliba tak rozšířená
není. Existuje však jedna výjimka: Finsko. V této “zemi tisíců jezer” si chataření získalo
stejnou oblibu jako u nás.

bydleni-idnes-lesní sídlo