rabatt tretinoin 0.1 45 g creme €149.87

Jaká je požární odolnost srubových domů KONTIO?

Požární odolnost trámových konstrukcí byla pečlivě testována finským technickým výzkumným střediskem (VTT Technical Research Centre) dle technických norem DIN 4102 (Německo) a ISO 834 ( EC-standard ).

To je velmi častá otázka, kterou nám naši zákazníci pokládají. V této oblasti  přetrvávají předsudky, snad již od dob Marie Terezie, ohledně „hořlavosti“ dřevěných domů. Není však vůbec jednoduché „ zapálit“ masivní trám, můžete si to na velkém kusu dřeva zkusit a uvidíte sami. Požár většinou vzniká vznícením vybavení domu, textilu, nábytku apod. A je jedno, zda jde o dům zděný anebo dřevostavbu. Zatímco u železobetonových stropů zděných staveb však může dojít „povolením“ železných armatur k rychlému a neočekávanému zborcení stropu, u srubových konstrukcí je to jinak. Masivní dřevěný trám při hoření nevzplane najednou, ale postupně odhořívají jeho jednotlivé vrstvy. Nejdříve hoří několik milimetrů na povrchu dřeva a pod ním se vytváří zuhelnatělá vrstva, která velmi dobře izoluje a nepouští žár dovnitř. Hoření je proto velmi pomalé a čím je dřevo masivnější, tím pomaleji hoří. V případě, že začne hořet srubový dům postavený z masivního dřeva, většinou shoří jen vnitřní vybavení interiéru a také slabší dřevěné prvky. Ale části domu, které jsou masivní, buď jen ohoří, nebo hoří velice dlouho a nedojde k jejich zborcení.

V praxi to znamená, že trámy do tloušťky 135 mm jsou ohodnoceny 30 minutovou požární odolností resp. trámy 180 mm a 205 mm jsou ohodnoceny 60 minutovou požární odolností. Oba výsledky jsou plně v souladu s požadavky výše uvedených norem na Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí. A proto lze konstatovat, že z pohledu požární odolnost jsou srubové konstrukce odolné a trvanlivé.