anwendung von Retin a €50.97

Nekácejí se pro srubové domy KONTIO zbytečně lesy?

KONTIO využívá pouze dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů. Roční přírůstek lesní plochy ve Finsku značně přesahuje množství vytěženého dřeva. Navíc vytěžená plocha se nově zalesňuje a mladé stromky váží větší množství oxidu uhličitého než vzrostlé stromy.

Dřevo je jediný 100% obnovitelný stavební materiál, takže jeho použití místo neobnovitelných materiálů na bázi fosilních paliv výrazně snižuje dopad na životní prostředí („uhlíkovou stopu“). Dřevo se skládá z vody a uhlíku. Během svého růstu na sebe dřevo naváže jednu tunu oxidu uhličitého (CO2) na jeden metr krychlový dřeva a současně do vzduchu uvolňuje kyslík.  V průběhu životního cyklu výrobku ze dřeva nebo dřevěného domu, je oxid uhličitý trvale v materiálu uložen. Udržovaný srubový dům může sloužit celá staletí, a na konci své životnosti, bude dřevo stále užitečný recyklovatelný materiál.

Lesní hospodářství je pro KONTIO důležité nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale také proto, že Finové cítí odpovědnost za své přírodní zdroje. Stavba srubových domů KONTIO je postavena na udržitelném řízení lesního hospodářství.

KONTIO nakupuje dřevo pouze z PEFC certifikovaných lesů, v souladu s COC (Chain of Custody) certifikáty, které potvrzují původ dřeva používaného pro stavbu domů KONTIO. Rada PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) je nezávislá, nezisková organizace, která stanovila kritéria založená na mezinárodně uznávaných požadavcích.

Zpracování dřeva vyžaduje pouze zlomek energie potřebné k výrobě jiných stavebních materiálů, jako je ocel, beton, plasty a hliník. KONTIO neustále zdokonaluje proces výroby, aby byl ve všech směrech co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Vedlejší produkty, jako je kůra, piliny a odpad jsou 100% recyklovány nebo použity pro výrobu bioenergie.